KUA RÄHUITIA TËNEI WÄHI

This is the gateway to pages reserved for people we are working
with in the community.
To reach these pages, you must have the correct password.

Whakaurua koa te hiporeti, arä te kupu tika, ki te pouaka wätea i raro.
PLEASE ENTER THE APPROPRIATE PASSWORD IN THE BOX BELOW, AND PRESS "CONTINUE"

KUHUNGA-A-HIPORETE
KIA TUPATO I TE TANIWHA!

"Nä ka nohoia e nga Kireari nga whitinga mö nga Eparaimi i Horano, a, i te meatanga a nga rerenga o nga Eparaimi, "Kia whiti atu ahau"; nä ka mea nga tängata o Kireara ki a ia, "No Eparaima koe?" A no täna kianga, "Kähore"; kätahi rätou ka mea ki a ia, "Tënä, whakahuatia, Hiporete": nä ko täna meatanga, "Iporete": kähore hoki i taea e ia te tikanga o te whakahua. Nä hopukia ana ia e rätou, a patua iho ki nga whitinga o Horano: A e whä tekau mä rua mano o nga Eparaimi i hinga i taua wä."
- Nga Kaiwhakawä / Judges 12: 5-6.
[Kähore i a Taranaki te whenua o nga Eparaimi!]